CV

Jan Bezuijen


beiaardier / organist
Jan Bezuijen is in 1954 geboren in Ouddorp, kreeg zijn eerste muziek onderwijs van zijn vader. Hij studeerde piano en orgel, behaalde diploma kerkelijk orgelspel bij de Nederlandse Organisten Vereniging. Daarna studeerde hij koor en orkest directie bij SNK en volgde de cursus bij de Kurt Thomas Stichting.


In 1978 begon de beiaard studie aan de Nederlandse Beiaard School te Amersfoort met de bijvakken: theorie, orgel en piano. In 1981 behaalde hij het praktijkdiploma Beiaard en in 1984 het diploma Uitvoerend Musicus Beiaard, met aantekening voor improvisatie.


Jan Bezuijen is zowel organist als stadsbeiaardier in Goedereede, organist in Ouddorp en in Stad aan 't Haringvliet, tevens is hij koordirigent.


Jan speelde beiaard concerten in Nederland, Belgie, Noorwegen, Litouwen en USA

Jan Bezuijen, born in 1954, received his first musical education from his father. He studied piano and organ and got his diploma church organ at the Dutch Association of Organists. He studied choral and orchestral conducting, and followed the seminar of the Kurt Thomas Stichting.


In 1978 he began studying at the Dutch Carillon School in Amersfoort. In 1984 he received the soloist diplom (master) carillon.


Jan Bezuijen is organist in Goedereede, Ouddorp and Stad aan

't Haringvliet and carillonneur in the tower of Goedereede. He is also choral conductor.


Bezuijen plays concerts in the Netherlands, Belgium, Norway, Lithuania and USA.