Orgels

van Vulpen orgel (1995) 

Hervormde Gemeente in Ouddorp

J. de Koff & Zn. (1929)

Hervormde gemeente te Goedereede

Hoofdwerk:

Prestant 16' (diskant)

Prestant 8'

Bourdon 16'

Roerfluit 8'

Octaaf 4'

Quint 3'

Superoctaaf 2'

Tertiaan 2 st.

Cornet 4 st. (diskant)

Mixtuur 4-6 st.

Fagot 16'

Trompet 8'


Bovenwerk:

Baarpijp 8'

Quintadeen 8'

Prestant 4'

Gemshoorn 4'

Nasard 3'

Woudfluit 2'

Flageolet 1'

Vox Humana 8'


Rugwerk:

Prestant 8'

Holpijp 8'

Octaaf 4'

Roerfluit 4'

Octaaf 2'

Sesquialter 2 st.

Mixtuur 4-5 st.

Dulciaan 8'


Pedaal:

Prestant 16'

Subbas 16'

Octaaf 8'

Octaaf 4'

Mixtuur 4 st.

Bazuin 16'

Trompet 8'

Trompet 4'

Cornet 2'


Manuaalomvang: C - f'''

Pedaalomvang:    C - f'


Koppelingen:

Hoofdwerk - Rugwerk

Hoofdwerk - Bovenwerk

Pedaal - Hoofdwerk

Pedaal - Rugwerk

Pedaal - Bovenwerk


Tremulanten:

Rugwerk en Bovenwerk


Dispositie

Orgelmaker Reil heeft het orgel in 2009 schoongemaakt en een dispositie wijziging aangebracht.


Manuaal I.


1.   Boudon 16'

2.   Prestant 8'

3.   Roerfluit 8'

4.   Octaaf 4'

5.   Cornet/Mixtuur V

6.   Echo Trompet 8'

 

Manuaal II in Crescendokast.


7.   Gamba 8'

8.   Holpijp 8'

9.   Concertfluit 8'

10. Woudfluit 2'

11.  Fluit 4'


Pedaal.


12.  Subbas 16'

 

Suboctaafkoppel I-II. is vervallen en daarvoor is een tremulant geplaatst


Manuaalomvang:  C - f'''

Pedaalomvang:     C - d'


Copyright  © All Rights Reserved


J. de Koff & Zn.


Utrecht 28 augustus 1929.


Den Weledelen Heer D. LODDER.


Te G O E D E R E E D E.

---------------------------------------


Hooggeachte- Heer :


Wij bevestigen hiermede nogmaals de goede ontvangst der opdracht: Nieuw kerorgel voor de Ned: Herv: kerk te Goedereede, en hebben hierbij het genoegen U de prijs, dispositie, en omschrijving te doen toekomen.

Het orgel zal worden gebouwd volgens het pneumatisch kegelsysteem, met 2 klavieren en vrijpedaal, en volgende registers:


Manuaal I.


1. Boudon 16. 54. pypen.

2. Prestant 8.  54. ,,

3. Roerfluit 8.  54. ,,

4. Octaaf 4.     54. ,,

5. Woudfluit2.  54. ,,

6. Echo trompet 8.  54. ,,Manuaal II in Crescendokast.


7. Concertfluit 8 .          54. pypen.

8. Holpyp 8.                  54. ,,

9. Concertfluit 8.           54. ,,

10. Voix-Celeste 8.       42. ,,

11. Fluit 4                      54 ,,Pedaal.


12. Subbas 16.             27. pypen.


Neven registers.

--------------------

Manualkoppel.

Pedaalkoppel I.

Pedaalkoppel II.

Suboctaafkoppel I-II.

Superoctaafkoppel I-II.

Automatishce pedaalomschakelaar.


Drukknoppen voor P. MF. F. T. En oplosknop.


De Orgelkast.

-----------------

De orgelkast zal, waar noodig, worden gerepareerd, terwijl er een stuk aangebouwd zal worden, ter lengte van 1,55 Meter.

Het raamwerk hiervoor wordt van Vurenhout, 4 cm dik, terwijl voor de peneelen 10 m.m Birken triplex wordt gebezigd.


De Speeltafel.

-----------------

Deze wordt opzij der orgelkast aangebracht en vervaardigd van eikenhout, even als de organistbank en het pedaal.